Onder- of oververzekering in coronatijden

Financieringen en Verzekeringen

Onder- of oververzekering in coronatijden

De coronacrisis laat niemand ongeschonden. Het is nu van belang dat u met een adviseur uw dekking in verzekeringen bekijkt.

Oververzekerd
Een crisisperiode maakt dat u nieuwe risico’s tegenkomt. De juiste verzekering en niet over- of onderverzekerd zijn is erg belangrijk. Het kan zijn dat u oververzekerd bent. U betaalt dan te veel premie. Daarom is het advies om er met een adviseur naar te kijken. Die kan beoordelen of uw totale dekking heden ten dage bij uw bedrijf past.

Vraag uzelf wat belangrijke dingen af.

1. Bent u toevallig onder- of oververzekerd?
Als u minder projecten of opdrachten heeft, maakt u minder gebruik van eventueel ingehuurd personeel, werkmaterialen en vervoersmiddelen. Dan is het mogelijk dat u oververzekerd bent. U zou er dan voor kunnen kiezen om te besparen op de verzekeringspremie. Ook kan het tegengestelde het geval zijn: sommige risico’s zijn groter geworden. Denk hierbij aan medewerkers die verzuimen door ziekte. Als ondernemer moet u voldoende verzekerd zijn om de kosten op te vangen.

Onderverzekering voorbeeld
Kijk met uw adviseur naar uw pakket. Wellicht bent u onderverzekerd en denkt u dat u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering risico’s goed hebt afgedekt. Maar dan komt u er met uw adviseur achter dat alleen schade aan eigendommen van derden en letselschade aan derden is verzekerd. Schade aan uw eigen spullen is onverzekerd.

Mogelijkheid premiebesparing
Als gevolg van de coronacrisis heeft u als bijvoorbeeld bouwondernemer minder projecten of u heeft die wel, maar die worden uitgesteld. Het gevolg is een lagere omzet. Grote(re) bedrijven kunnen die klap wel opvangen, maar een kleinere ondernemer zal zuiniger moeten leven en dus op zoek moeten gaan naar de mogelijkheid in premiebesparing. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dan kunt u met de adviseur kijken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw omzet aan te passen.

2. Denkt u aan de preventie?
Goed verzekerd zijn voorkomt dat u in de problemen komt bij schade. Maar goed verzekeren is net zo belangrijk als preventie. U moet de juiste preventiemaatregelen nemen om de kans op schade te verkleinen.

Bij preventiemanagement ziet u gemakkelijk belangrijke zaken over het hoofd. Naast juist verzekerd zijn, is het opstellen van goede protocollen van belang. Als u personeel in dienst heeft, moet u een risico-inventarisatie en evaluatie uitvoeren. Daarbij moet u ook een preventiespecialist aanstellen als u meer dan 25 werknemers heeft. De adviseur kan nagaan of u aan die wettelijke verplichtingen voldoet en waar nog ruimte voor verbetering is.

Coronacrisis
Nu met de coronacrisis is preventie erg belangrijk om voor anderen een veilige werkomgeving te bewerkstelligen. Met uw adviseur kunt u werken aan richtlijnen voor de verplichte 1,5-meterafstandregel.

Met uw vragen over preventie(maatregelen) en over- of onderverzekering kunt u altijd bij ons terecht. Onze adviseurs weten welke stappen u kunt nemen om schade te voorkomen of in te perken. Ook kan hij uw dekking goed bekijken en zo nodig aanpassen mocht dit nodig zijn. Bel naar 010 484 33 11 of vul het contactformulier in en wij bellen u terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *