Dienstenwijzer

Financieringen en Verzekeringen

Yesildal Verzekeringen – Wet op Financieel Toezicht

Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. Hier leest u er meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

Naam en adres

Onze gegevens luiden: Yesildal Verzekeringen En Financieringen

                                      Dordtselaan 172 D

                                      3073GN Rotterdam

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer:

12016951

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten
 • Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet
 • Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet
 • Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn.

 1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’).
 3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
 5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
 7. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Tel. 070 – 333 8 999

www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.012457

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.

Of

Ons kantoor heeft banden met 1 of meerdere maatschappijen. Hierdoor hebben wij contractuele afspraken om waar mogelijk de producten van deze betrokkenen aan u te adviseren.  

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Of

In onze onderneming is / zijn er banken, verzekeraars of andere aanbieders van financiële producten met stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Selectie van aanbieders

 1. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
 • Op grond van onze relatie met <naam maatschappij> adviseren wij vooral geschikte verzekeringen van deze maatschappij die goed aansluiten bij uw specifieke situatie.
 • Wij hebben een volmacht van een of meer verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben ons de bevoegdheid gegeven om voor u op naam van de maatschappij verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. U kunt op <verwijzing naar locatie, bijvoorbeeld uw website> zien van welke partijen wij een volmacht hebben. 

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie.

Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening.

Of

Wij brengen de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks bij u in rekening. Sommige diensten berekenen wij op basis van een uurtarief aan u door. U krijgt inzage in de hoogte van de tarieven van de diverse werkzaamheden. Bij de nota die u ontvangt, vindt u een urenspecificatie. Daarop ziet u welke werkzaamheden voor u zijn verricht met het bijbehorende uurtarief. 

Of

Wij brengen de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks bij u in rekening. Voordat wij aan de opdracht beginnen, maken we een inschatting van de dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. U weet dus van tevoren wat u gaat betalen. Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, ontvangt u hierover vooraf een bericht van ons.

Beloningsbeleid 

De binnen- en buitendienstmedewerkers van Yesildal Verzekeringen & Financieringen bv worden beloond o.b.v. een vast salaris. Een beleid rondom provisies of andere vergoedingen voor gesloten producten is er niet.

Medewerkers ontvangen twaalf maandsalarissen en 8% vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van behaalde resultaten. Geld in natura of andere vergoedingen zijn er ook niet.

Medewerkers kunnen wel een hoger salaris krijgen zodra zij vakspecifieke opleidingen of modules succesvol afronden. Door dergelijke opleidingen succesvol af te ronden, wordt de kwaliteit van de dienstverlening geoptimaliseerd. Dit komt onze klanten erg ten goede. 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.